Niigata Albirex

Matches
Effectif
N: Nom Poste
1. Takaya Kurokawa Gardien
21. Tatsuya Morita Gardien
22. Yasuhiro Watanabe Gardien
2. Kazunari Ono Défenseur
3. Kentaro Oi Défenseur
4. Fitzgerald Michael James Défenseur
17. Jun Uchida Défenseur
19. Jin-Su Kim Défenseur
24. Naoki Kawaguchi Défenseur
27. Ken Matsubara Défenseur
37. Shusuke Tsubouchi Défenseur
8. Leo Silva Milieu
10. Atomu Tanaka Milieu
N: Nom Poste
11. Roberto dos Santos Roger Milieu
13. Masaru Kato Milieu
14. Kazuki Kozuka Milieu
15. Isao Homma Milieu
18. Sho Naruoka Milieu
26. Kenji Koyano Milieu
29. Noriyoshi Sakai Milieu
- Musashi Okuyama Milieu
9. Tatsuya Tanaka Attaquant
16. Hideya Okamoto Attaquant
20. Kengo Kawamata Attaquant
28. Musashi Suzuki Attaquant

No comments yet